Teknik aften: Redigering i Elements og Photoshop - send gerne spørgsmål før

Kalender
Klubaften