Bestyrelsen Navn Send besked
Formand og kontaktperson Henning Mortensen

E-mail

Kasserer Helena Laursen

E-mail

Bestyrelsesmedlem Hans R. Tøstesen

Bestyrelsesmedlem Gunner Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem Lene Nissen Moegreen

Suppleant Peter H. Petersen

Suppleant John Friis Rasmussen

Billedsekretær Lars Moegreen E-mail
Webmaster Carsten Dyrekilde E-mail

On-linemøde

Link til virtuel klubaften
(åbner i nyt vindue)

Fotoklubben Filmrullen

Gå til toppen