Bestyrelsen Navn Send besked
Formand og kontaktperson Henning Mortensen

E-mail

Kasserer Jørgen Hansen

E-mail

Bestyrelsesmedlem Hans R. Tøstesen  
Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Jensen  
Bestyrelsesmedlem Karl Petersen   
Suppleant Gunnar Kjærgaard  
Suppleant Lene Nissen Moegreen  
Billedsekretær Lars Moegreen E-mail
Webmaster Carsten Dyrekilde E-mail