Vi ser dine billeder og giver positiv kritik

Kalender
Klubaften
Dato
10/11-20 19:00 - 21:00

Beskrivelse

Den planlagte spisning på Pynten er aflyst grundet Corona - restriktioner.

Alm. klubmøde afholdes virtuelt via Microsoft Teams.

Vi ser og kommenterer hinandens billeder.

Upload som ved månedskonkurrencer - via link til højre på forsiden.

 

Tryk på nedenstående link - for at tilslutte dig mødet - billedsekretæren vil så lukke dig ind.

Deltag i virtuelt møde

 Når du starter via ovenstående link, så kan du vælge at bruge din browser til mødet, men du kan også downloade en app fra Microsoft, som du kan anvende fremover.

On-linemøde

Link til virtuel klubaften
(åbner i nyt vindue)

Fotoklubben Filmrullen

Gå til toppen