Sæsonstart med generalforsamling

Kalender
Klubaften
Dato
18/08-20 19:00 - 22:00

Beskrivelse

Vi starter sæsonens første klubaften med generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
4. Billedsekretærens beretning
5. Fastsættelse af kontingent for NÆSTE sæson (2021-2022)
6. Indkomne forslag – (skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før GF.)
7. Valg til bestyrelse – på valg er formand og 1 bestyrelsesmedlem – samt revisor
og suppleanter.
7.1. Formand (Kurt) - modtager ikke genvalg
7.2. Bestryrelsesmedlem (Hans) – modtager genvalg
8. Valg af første og anden suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Valg af Billedsekretær (Lars) – modtager genvalg
11. Eventuelt
Efter generalforsamling:


Fejring af medlemmer og uddeling af pokaler og certifikater


Klubben er vært ved øl, vand, kaffe og kage.
OBS: Kontingent for den kommende sæson skal være betalt for at man kan
stemme.
På bestyrelsens vegne
Kurt Jensen

Fotoklubben Filmrullen

Gå til toppen