Næste klubaften

17 aug
Generalforsamling
17/08-21 19:00 - 22:00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2021-2022 sæson


Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19:00

Generalforsamlingen foregår på Learnmark, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens
Tidspunktet er kl.19 til cirka 22.Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
 4. Billedsekretærens beretning
 5. Fastsættelse af kontingent for 2021-2022 sæson.
 6.  Indkomne forslag.
7.

Valg til bestyrelse (i henhold til § 4) – på valg er
Formand, Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem – samt revisor.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Valg af billedsekretær.
11. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne 

Henning Mortensen

Medlemslogin

5 sep
Upload til digital
Dato 05/09-21

Fotoklubben Filmrullen

Gå til toppen